สำนักงานเทศบาลด่นทับตะโก

สำนักงานเทศบาลด่นทับตะโก

วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551


1ชื่อหน่วนงาน


หน่วยงาน..............ตั้งอยู่ที่...............หมู่..........ตำบล............................อำเภอ..................จังหวัด(โปรดมีรูปภาพประกอบ

2ปรัชญา

ปรัชญา.............................

วิสัยทัศ..........................

3อำนาจหน้าที่

1หน่วยงาน..............อำนาจหน้าที่


4

4บุคลาการ

หน่วยงาน เทศบาล
1นาย...........ตำแหน่ง............

วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2551

การเรียนรู้เรื่องบล็อก

13 ต.ค.2551 มาอบรมวันนี้ เรียนยากมาก ไม่รุ้เรื่องเลย มีปัญหานิดๆ แต่ก็ได้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ไม่เคยเรียนแต่ยากมาก แต่ก็ดี